Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Modele pentru demisie. Atât text cât și descarcare.

Model 1 - Text

Subsemnatul (a) _______________________________________, salariat la

___________________________________, în funcţia de ____________________,

vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de

________________.

Perioada de timp dintre prezenta notificare şi data încetării activităţii reprezintă

preavizul de ___ zile calendaristice prevăzut în contractul individual de muncă. În

cazul în care doriţi să renunţaţi parţial sau total la preaviz vă rog să-mi comunicaţi.

Data _______________ Semnătura __________________

Download/Accesare Model 1 - PDF


Model Demisie - Cu acordul părinților

......... / ...............

Stimată doamna/domnule [numele sau funcţia șefului direct],

Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, în temeiul art. 55, litera b din Codul Muncii, vă rog să îmi aprobaţi încetarea activităţii prin acordul părţilor începând cu data de _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Data _ _ _ _ _ _

 

Semnătura _ _ _ _ _ _

Download/Accesare Model Demisie - Cu acordul părinților


 Mode Demisie - Fără preaviz

......... / ...............

D E M I S I E

Subsemnatul / Subsemnata _ _ _ _ _ _ _ _ _, identificat(ă) prin CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajat al/angajată a _ _ _ _ _ _ _ _ _, având funcția/ocupând postul de _ _ _ _ _ _ _ _ _, vă rog să luați act de demisia mea urmând să încetez activitatea la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ în conformitate cu art nr. 81 alin. (8) din Codul Muncii, considerând nerespectarea de către _ _ _ _ _ _ _ _ _ a următoarelor obligații din contractul individual de muncă: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _

 

Semnătura _ _ _ _ _ _

Download/Accesare Model Demisie - Fără preaviz

Adaugă comentariu

Articole similare

Model Scrisoare de Intentie

Mai jos aveti cateva modele, daca doriti sa comple

Model CV Europass

Model de cv de tip europass. CV-ul contine informa

Model CV Europass 2

CV-ul contine informatii referitoare la: nume, adr

Model CV Simplu

Un CV (Curriculum Vitae) este un document scris ca

Model CV Engleza

CV-ul contine informatii referitoare la: date pers

Model CV Engleza 2

CV-ul contine informatii referitoare la: date pers